Historia

Vakka-Suomen kennelkerhon historiasta mukaellen Eeva Salosen kerhon 30-vuotisjuhlissa pitämää esitelmää.

Syksyllä 1969 kokoontui joukko innokkaita koiranomistajia Säästöpankin kerhohuoneelle perustamaan uutta koirayhdistystä paikkakunnalle, ja kun paikalla oli jopa 29 innostunutta koiraihmistä, niin toteutuihan tuo suunnitelma, päätettiin perustaa Vakka-Suomen Kennelkerho ry. Paikalla oli myös Lounais-Suomen Kennelpiirin silloinen puheenjohtaja, nykyinen kunniapuheenjohtaja Heljo Hirvisuo.

Silloisista perustajajäsenistä vain yksi, Ritva Luotonen, on ollut aktiivinen kaikkien näiden kuluneiden kolmenkymmenen vuoden ajan.

Perustavassa kokouksessa toimi puheenjohtajana Yrjö Liewendahl ja hänellä oli kunnia toimia perustettavan kerhon ensimmäisenä puheenjohtajana kaksi ensimmäistä kautta. Seuraavat puheenjohtajat ovat olleet: Veikko Kylmänen, Yrjö Jaatinen, Heikki Ranta, Raili Saarni, Kalevi Sainio, Ritva Luotonen, Minna Ylitalo, Niina Ilonen, Ari Bunda ja Niina Hulkko.

Vakka-Suomen Kennelkerhossa on alusta asti oivallettu yhteistyön voima. Ensimmäiset koiranäyttelyt järjestettiin yhdessä Laitilan Metsästysseuran kanssa, koska uutena tulokkaana kerho ei ollut kelvollinen järjestämään yksin näyttelyitä ja tämä yhteistyö poiki pitkällisen yhteisten koiranäyttelyiden putken ja erittäin paljon uusia jäseniä kerhoomme. Nykyään Vakka-Suomen Kennelkerho toimii näyttely-yhteistyössä Kalannin Erämiesten kanssa.

Pitkän historian aikana on jopa koulutettu kehäsihteereitä oman kerhon toimesta. Kouluttajina on toiminut Suomen Kennelliiton koulutuspäällikkö Beggy Wasenius sekä Yrjö Ruutti ja Heljo Hirvisuo Turusta. Myös omasta joukosta on löytynyt kouluttajia mm. Raili Saarni. Parhaimmillaan on kerholaisia kehäsihteereitä ollut lähes parikymmentä.

Tärkeä yhteistyön muoto on ollut myös jäsenemme kuuluminen Lounais-Suomen Kennelpiirin hallitukseen koko sen ajan, kun olemme olleet kennelpiirin jäseniä eli vuodesta 1971 lähtien.

Useat kerholaisemme ovat olleet aktiivisia omissa rotujärjestöissään, toimineet johtokunnissa, lehtitoimikunnissa, sihteerinä ja jopa puheenjohtajana.

Pyyteetön talkootyö on ollut yksi kerholaistemme oivaltama ohjenuora, jolla on luotu kerhomme hyvä taloudellinen tilanne.Tätä talkootyötä on tehty monilla eri saroilla, mutta ehdottomasti mittavimmat työt on tehty Hippoksella, jonka kaupunki luovutti kerhon hallintaan 70-luvun alussa ja pieneläinten hautausmaalla, joka perustettiin vuonna 1973, aktiivisina ja aikaansaavina ensimmäisinä vetäjinään Lahja ja Einar Raulisto.

Hippoksella on järjestetty pääsääntöisesti koulutuksemme ja ensimmäiset näyttelymme ja nykyään siellä toimii toko-koulutukset ja osittain myös näyttelyyntotutuskoulutukset sekä kesäiset Match Show:t.

Kerhomme on toiminut myös tavallaan äitikerhona paikkakunnallamme nykyään toimiville Vakka-Suomen Palveluskoiraharrastajille ja Koirakerho Rähmäkäpälille, joiden ensimmäiset kouluttajat ja jäsenet ovat olleet kerhomme kouluttamia jäseniä ja sitten lähteneet perustamaan omaa seuraansa.

Kommentit suljettu.