Nou / Nome

Jaosto tauolla toistaiseksi.

NOU on noutajien taipumuskoe ja sen tarkoituksena on selvittää onko koiran luonne ja käyttöominaisuudet rotumääritelmän mukaisia. Noutajan rotumääritelmän mukaan noutaja on sosiaalinen toisen koirien ja ihmisten kanssa, omistaa luontaisen halun noutaa riistaa sekä löytää ammuttu riista niin maalta kuin vedestäkin. Noutajan tulee olla halukas tehdä yhteistyötä ohjaajansa kanssa eikä se saa pelätä laukausten ääniä.

NOME
on riistan metsästyskoe, joka jakaantuu kahteen ryhmään: A-kokeeseen, jossa koira noutaa kokeen aikana ammuttuja riistoja sekä B-kokeeseen, jossa koira noutaa ns. kylmää riistaa. NOME-A eli A-koe suoritetaan todellisessa metsästystilanteessa ja sen tarkoituksena on arvostella noutajien toimintaa sekä ominaisuuksia käytännön metsästystilanteessa. NOME-B eli B-kokeessa riista on etukäteen saalistettua ja se sisältää aina vesityöosuuden.

Kommentit suljettu.